notícies

contacte

MOTORSDISTRIBUIDOR OFICIAL LENZEVIDREPROJECTESNOTíCIESCONTACTE

DIMCO Dimensional inspection for glass container

DIMCO Equip inspecció dimensional


L'equip está composat per una sèrie de sensors que permeten el control dimensional dels contenidors a inspeccionar, mostrant els resultats de la inspecció en un conjunt de taules de dades, creades segons les necessitats del client.
Les mesures que es poden inspecccionar són les següents:

• Mesures del Cos
• Mesures de la Boca
• Mesures de Verticalitat
• Mesures d' Interior

Dimensions Internes:
LASER M efectua el control de l'interior de la boca, a través de dos sensors digitals de contacte d' alta precisió.
Els sensors de contacte d' alta precisió, arriben a una profunditat d' inspecció de 70mm.

Especificacions tècniques

Ample

120mm

Alt

400mm

Diàmetre interior boca

15mm a 50mm

Rang de medició

0/120mm

Profunditat de medició

70mm

Verticalitat

Ovalització

Acabat

Diàmetres exteriors

Diàmetres interiors

Paralel·lisme

Planitat

Prova oberta

No

Cicles d'assaig

2 min

Integració equip online

Adaptació software necessitats client

Assistència online

Pèndul

certificado según DIN52295

Conveyor

Longitud de conveyor

4 m

Alimentació electricitat

380V

Alimentació aire

4 Mb

CONTACTE

Si vols més informació o demanar pressupost omple el següent formulari.

Nom

Correu electrònic

Assumpte

Missatge